097.561.3339Tư vấn miễn phí

Web mới làm có lên để link out ra ngoài không?

Web mới làm có lên để link out ra ngoài không? Với chủ đề này nhiều bạn mới làm web không biết nên thường để đơn vị thiết kế web cho chính link out về web site của đơn vị thiết kế đó.

Web mới làm có lên để link out ra ngoài không?

Khi một web site mới thì ban đâu chưa có một cái gì và thời gian hoạt động là bắt đầu đi vào hoạt động nên chưa có được index trên google nên link out sẽ ảnh hưởng rất nghiêm trọng của web site đó và được đánh giá là không tốt.

Cho nên dù sao đi nữa việc để link out của đơn vị thiết kế web cho ta là không nên có và không cần thiết, đối với trường hợp này bạn nên toàn quyền xử lý nó để tránh ảnh hưởng cho website về sau.

phạm |04/17/2021 |Lượt xem: 151