097.561.3339Tư vấn miễn phí

Có nên cho đơn vị thiết kế để link out về trang của họ không?

Có nên cho đơn vị thiết kế để link out về trang của họ không? đây là câu hỏi cho người mới khi thiết kế web và được một đơn vị thiết kế web nào đó đang thiết kế web cho bạn.

Có nên cho đơn vị thiết kế để link out về trang của họ không?

Đối với một website mới thì điều hiển nhiên là không nên để link out ra ngoài vì web chưa có hoạt động gì cả và chưa được google index nên khi có link out ra là việc làm không nên làm.

Còn đối với đơn vị thiết kế web họ thường để ở cuối trang web của bạn thông tin về đơn vị đó đã thiết kế web cho bạn và cho link out về web của đơn vị thiết kế web đó khi chưa được sự đồng ý của bạn.

Qua đó chúng tôi cảnh báo các bạn là không nên cho link out ra ngoài đối với web mới là một điều không nên làm.

phạm |04/17/2021 |Lượt xem: 144